تعداد مقالات: 440
427. ارزیابی امکان کشت برخی از گونه‌های علوفه‌ای لوپن در دشت تبریز

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 685-696

حسن منیری فر؛ بهمن پاسبان اسلام


428. اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد اسانس نعناع فلفی (Mentha piperita L.)

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 923-936

قربان دیده باز مغانلو؛ احمد توبه؛ رسول فخاری؛ حسن خانزاده؛ سیده اعظم سعادت


429. کاهش تنش ناشی از سمیت آرسنیک در سویا (Glycine max L) با استفاده از سدیم نیتروپروساید

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 225-242

الهام اسدی کرم؛ بتول کرامت؛ حسین مظفری


431. شناسایی ژن مقاومت به ویروس Y در ژنوتیپ های سیب زمینی (Solanum tuberosum L) و ارتباط آن با عملکرد غده قابل فروش

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 749-762

حسن حسن آبادی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ سیدعلی پیغمبری؛ محمدرضا نقوی؛ اکبر دیزجی


432. ارزیابی صفات کیفی علوفه ارقام ذرت (Zea mays L) در واکنش به تراکم کاشت

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 1025-1038

حمداله اسکندری؛ عبداله جوانمرد؛ فریبرز شکاری


434. پیش تیمار بذر کنجد (Sesamum indicum L) با پرولیـن و اثربخشی آن بر جوانه زنی در دماهای متفاوت

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 509-528

نصیبه توکلی؛ علی عبادی؛ حوریه توکلی؛ پیام تیزفهم


435. کنترل شیمیایی و مکانیکی علف های هرز سویا (Glycin max L)

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 763-778

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ طاهر ارتق‌زاده؛ عباس بیابانی؛ علی‌ نخ‌زری مقدم


436. سودمندی کشت مخلوط کنجد-لوبیا چشم بلبلی در تیمارهای مختلف کودی

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 1039-1054

جاسم امینی فر؛ محمود رمرودی؛ محمد گلوی؛ غلامرضا محسن آبادی


438. عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiata) متاثر از کاربرد ورمی کمپوست و کود زیستی فسفات

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 529-540

محمد مهدی رحیمی؛ علیرضا هاشمی


439. اثر سالیسیلیک اسید و اتفن بر جوانه زنی بذر و رشد دانه‌رست گندم تحت تنش شوری

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 719-790

سهیلا شاکری؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ اکبر صفی پور افشار


440. هیومات پتاسیم عاملی برای کاهش زوال بذر گندم

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 1055-1070

علی تمجید؛ رضا شهریاری