تعداد مقالات: 448
126. تاثیر سطوح خاکپوش پومیس و کم‌آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد ذرت(Zea mays L.)

دوره 13، 2(50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 217-230

10.30495/jcep.2019.666249

مهدی نصیری؛ داود زارع حقی؛ محمدرضا نیشابوری


128. تغییرات عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک کوشیا، ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ای تحت تنش خشکی

دوره 13، 4(52)زمستان، زمستان 1398، صفحه 535-554

10.30495/jcep.2020.671172

حمید نجفی‌نژاد؛ سید ذبیح الله راوری؛ محمدعلی جواهری


129. ارزیابی تحمل به تنش خشکی در لاین‌های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (SIIG)

دوره 14، بهار 1 (53)، بهار 1399، صفحه 45-62

10.30495/jcep.2020.671640

سحر تعدیلی؛ علی اصغری؛ رحمت‌الله کریمی‌زاده؛ امید سفالیان؛ حمید‌رضا محمددوست چمن‌آباد


131. تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های سیب زمینی حاصل از پرتوتابی با اشعه گاما در رقم کایزر

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 215-230

داود حسن پناه؛ مسعود رحیمی؛ سیروس ودادی


132. اثر سولفات‌روی و اسیدآسکوربیک بر برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 9، 1(33) بهار، بهار 1394، صفحه 57-78

فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ مریم فرزانیان؛ امیرهوشنگ حسین زاده مقبلی


134. تاثیر گیاهان پوششی و کود نیتروژن بر تولید ذرت علوفه ای و بیوماس علف های هرز

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 285-300

رسول فخاری؛ احمد توبه؛ حسن خانزاده؛ عبدالقیوم قلیپوری؛ محمدتقی آل ابراهیم


136. ارزیابی کارآیی مصرف نور و نیتروژن در گندم (Triticum aestivum) تحت سطوح آبیاری و کود نیتروژنه

دوره 8، 1(29) بهار، بهار 1393، صفحه 41-56

احمد قنبری؛ براتعلی فاخری؛ ابراهیم امیری؛ ابوالفضل توسلی


137. تاثیر پیش تیمارهای فیزیکی و هیدروپرایمینگ بذر بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک همیشه بهار رقم کم پر (Calendula officinalis)

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 421-430

سحر باصرکوچه باغ؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ حمداله کاظمی‌اربط


140. اثر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزا

دوره 7، 3(27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 287-300

محمد اسگندری کردلر؛ بهمن پاسبان اسلام؛ سیدعلی موسوی زاده؛ محسن رشدی


141. نقشه پراکنش و تعیین ویژگی های اجتماع علف های هرز مزارع جو آبی استان اردبیل

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 389-404

بیتا سهیلی؛ مهدی مین باشی؛ داود حسن پناه؛ نسرین رزمی


142. اثر سطوح مختلف تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 704

دوره 6، 3(23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 279-288

شیما سپاسی؛ کیومرث کلارستاقی؛ حسین ابراهیمی


143. اثر کاربرد ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد بذر و اجزای عملکرد ریحان (Ocimum basilicum L)

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 157-170

علیرضا رضایی مؤدب؛ سیدمحسن نبوی کلات


144. ارزیابی لاین های اینبرد نوترکیب گندم بهاره تحت تنش خشکی

دوره 6، 1(21) بهار، تابستان 1391، صفحه 37-56

مینا مقدس زاده اهرابی؛ محمد مقدم واحد؛ سعید اهری زاد؛ سیدابوالقاسم محمدی


145. اثر آبیاری و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در اراک

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 43-52

وحید برزآبادی؛ ایمان فراهانی


146. مطالعه خصوصیات زراعی و شاخص های فیزیولوژیک رشد در ارقام برنج با فواصل مختلف کاشت در غرب مازندران

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 37-52

صالح محمدی؛ داود حبیبی؛ علی کاشانی؛ فرزاد پاک نژاد؛ سعید بخشی پور؛ محمدرضا اردکانی


147. تنوع ژنتیکی در ارقام گندم پاییزه نسبت به عملکرد و اجزای عملکرد دانه

دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 35-50

مهدی تبریزی؛ حمداله کاظمی اربط


149. توانایی کال‌زایی و باززایی در دو رقم پیاز سفید کاشان و قرمز ری با استفاده از کشت نوک ریشه در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 43-54

آیسان گوراوانچی؛ سیدعلی موسوی زاده؛ علی رضا مطلبی‌آذر؛ ورهرام رشیدی


150. واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا تحت تنش شوری

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 545-560

مدینه بیژنی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ مسلم حیدری؛ مهدی قنواتی