تعداد مقالات: 448
176. تأثیر قارچ تریکودرما هارزیانوم (Trichoderma harzianum) و کادمیوم بر شاخص تحمل و عملکرد جو (Hordeum vulgare L)

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 465-482

فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی بهمنیار؛ محمدعلی تاجیک


178. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و روی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گل راعی

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 181-192

محمدرضا زاده اسفهلان؛ علی عبادی؛ نادر فرساد اختر


179. ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک لاین ها و ارقام گندم نان

دوره 8، 1(29) بهار، بهار 1393، صفحه 57-70

پریسا مرادیان؛ حمداله کاظمی اربط؛ محمد رضایی مراداعلی


180. تأثیر دوره تداخل علف های هرز بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد پیاز

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 431-442

عمر رسول زاده؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ روح اله امینی؛ صاحبعلی بلندنظر؛ حبیب دواتی کاظم نیا


181. تجزیه رشد شش هیبرید ذرت در شرایط تنش خشکی

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 181-196

قدرت فلاحی؛ علی حاتمی؛ رحیم ناصری


182. اثر رژیم های مختلف آبیاری بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه رقم سویا (Glycine max)

دوره 7، 1(25) بهار، بهار 1392، صفحه 57-70

نسرین رزمی؛ جعفر ایران نژاد؛ حسن خانزاده؛ بیتا سهیلی مقدم


183. اثر محلول‌پاشی کلات مس بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم جو

دوره 7، 3(27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 301-314

علی قدرتی آزادی؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ کیومرث بخش کلارستاقی


184. اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزا (Brassica napus) در منطقه قزوین

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 405-414

مهرداد متین فر؛ مسعود متین فر؛ مهسا مهجور؛ امیرحسین شیرانی راد؛ رسول محمدی


185. ارزیابی ﮊنوتیپ های گندم نان تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی از نظر عملکرد دانه و اجزای آن در منطقه مراغه

دوره 6، 3(23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 289-302

الهام مقتدر؛ مظفر روستایی؛ علی فرامرزی؛ جعفر جعفرزاده؛ رقیه دست بری؛ رسول اسلامی؛ محمدباقر خورشیدی بنام


186. بررسی عملکرد و شاخص های ارزیابی تنش در ژنوتیپ های پیشرفته جو تحت تنش خشکی انتهای فصل

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 171-184

حمید تجلی؛ سید غلامرضا موسوی؛ الیاس آرزمجو


187. کارآیی علف کش جدید مایسترادی (فورام سولفورون + یدوسولفورون) در کنترل علف های هرز مزارع ذرت

دوره 6، 1(21) بهار، تابستان 1391، صفحه 57-68

جمشید عبدی؛ محمدعلی باغستانی؛ علی خورگامی؛ پیمان ثابتی


188. ارزیابی واکنش ژنوتیپ های جدید گندم نان به آبیاری تکمیلی از نظر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 53-66

معصومه خیری؛ مظفر روستایی؛ اسماعیل زادحسن؛ رقیه دست بری؛ رسول اسلامی؛ محمدباقر خورشیدی بنام


189. اثر منابع مختلف فسفر و باکتری های حل کننده آن بر آنالیز رشد ذرت هیبرید (704ksc)

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 53-64

سلیمان محمدی؛ لیمو هوشمند؛ حمدالله کاظمی اربط؛ ورهرام رشیدی؛ سونیا عارفی


190. اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر صفات کمی و کیفی گندم بهاره

دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 51-66

میثم مرادی؛ سیدعطااله سیادت؛ کاظم خاوازی؛ رحیم ناصری؛ عباس ملکی؛ امیر میرزایی


191. اثرات کنترل شیمیایی علف های هرز در رژیم های آبیاری مختلف بر بیوماس علف های هرز و عملکرد گلرنگ

دوره 5، 1(17) بهار، بهار 1390، صفحه 53-64

مسعود متین فر؛ سعید سیف زاده؛ امیرحسین شیرانی راد؛ محمدعلی باغستانی؛ مهرداد متین فر


192. تنوع ژنتیکی در برخی صفات توده‌های بومی شنبلیله ایرانی

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 55-70

پژمان مرادی؛ محمدرضا حسن دخت؛ عبدالکریم کاشی


194. واکنش صفات مورفولوژیکی بچه ذرت (Baby Corn) در رقم دانه طلاییKSC 403 su به تاریخ کاشت تأخیری، تراکم بوته و روش برداشت

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 55-66

کیومرث کلارستاقی؛ آتنا رحمانی؛ سعید خاوری خراسانی


195. ارزیابی عملکرد و پارامترهای ژنتیکی ده آمیخته ی‌ کرم ابریشم چینی و ژاپنی در سیستم تلاقی چرخشی

دوره 4، 2(14-1) تابستان، تابستان 1389، صفحه 51-62

شهلا نعمت‌اللهیان؛ مانی غنی‌پور؛ علیرضا صیداوی؛ سیّدضیاءالدین میرحسینی؛ معین‌الدین مواج‌پور؛ علیرضا بیژن‌نیا


196. ارزیابی لاین های گندم دوروم بهاره برای تحمل به سرمای اول فصل از طریق کشت زودتر از موعد

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 53-64

ورهرام رشیدی؛ ناصر عفت دوست؛ عبدالرضا بیرون آرا؛ احمد بابازاده؛ لقا مقدسی


198. تغییرات صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک شاهدانه ((Cannabis sativa L. متاثر از پرایمینگ بذر با فولیک اسید و پراکسید هیدروژن

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 73-88

شیرین کربلای قلیزاده؛ تورج میرمحمودی؛ نبی خلیلی اقدم


200. کاربرد پس رویشی کودهای پتاسیمی در ارقام گلرنگ

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 599-612

نگین السادات امیرخلیلی؛ علی داد امیری بهزادی؛ اسماعیل باباخانزاده سجیرانی