تعداد مقالات: 448
426. پایداری عملکرد دانه برخی ارقام گندم نان در مناطق سرد و معتدل ایران

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 437-452

علیرضا تاری نژاد


427. نقش دفعات وجین بر میزان کاهش مصرف علف‌کش در چغندرقند

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 667-684

محمد نوبخت علیزاده سبزواری؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی


428. بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد برخی ارقام گندم بهاره در تاریخ‌های مختلف کاشت درنیشابور

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 905-922

زینب بایگی؛ سعید سیف‌زاده؛ امیرحسین شیرانی‌راد؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ احمد جعفر‌نژاد


429. عکس العمل صفات فیزیولوژیکی و عملکرد ژنوتیپ های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L) تحت تاثیر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشدی

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 213-224

شادی سادات مهاجرانی؛ مجتبی علوی فاضل؛ حمید مدنی؛ شهرام لک؛ عادل مدحج


430. مطالعه سیستم ریشه بذری و نابجای ارقام گندم نان و دوروم

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 477-492

رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی


431. تجزیه به عامل ها، پارامتر ارزش پایداریAMMI و روش گرافیکی GGE Bi-plot صفات کمّی و کیفی ژنوتیپ های سیب زمینی

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 731-748

داود حسن پناه؛ حسن حسن آبادی؛ امیراصلان حسین زاده؛ بیتا سهیلی؛ رئوف محمدی


432. ارتباط فنولوژی و صفات فیزیولوژیک با عملکرد دانه کلزا در خراسان شمالی

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 1007-1024

عباس فروغی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ قربانعلی رسام


433. کاربرد علف‌کش در مزارع برنج تلقیح شده با ازتوباکتر کروکوکوم ‏ (‏Azotobacter chroococcum‏)‏

دوره 11، 1(41) بهار، بهار 1396، صفحه 211-228

اکبر شیرزاد چناری؛ هاشم امین پناه؛ پیمان شریفی


435. ارزیابی امکان کشت برخی از گونه‌های علوفه‌ای لوپن در دشت تبریز

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 685-696

حسن منیری فر؛ بهمن پاسبان اسلام


436. اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد اسانس نعناع فلفی (Mentha piperita L.)

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 923-936

قربان دیده باز مغانلو؛ احمد توبه؛ رسول فخاری؛ حسن خانزاده؛ سیده اعظم سعادت


437. کاهش تنش ناشی از سمیت آرسنیک در سویا (Glycine max L) با استفاده از سدیم نیتروپروساید

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 225-242

الهام اسدی کرم؛ بتول کرامت؛ حسین مظفری


439. شناسایی ژن مقاومت به ویروس Y در ژنوتیپ های سیب زمینی (Solanum tuberosum L) و ارتباط آن با عملکرد غده قابل فروش

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 749-762

حسن حسن آبادی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ سیدعلی پیغمبری؛ محمدرضا نقوی؛ اکبر دیزجی


440. ارزیابی صفات کیفی علوفه ارقام ذرت (Zea mays L) در واکنش به تراکم کاشت

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 1025-1038

حمداله اسکندری؛ عبداله جوانمرد؛ فریبرز شکاری


442. پیش تیمار بذر کنجد (Sesamum indicum L) با پرولیـن و اثربخشی آن بر جوانه زنی در دماهای متفاوت

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 509-528

نصیبه توکلی؛ علی عبادی؛ حوریه توکلی؛ پیام تیزفهم


443. کنترل شیمیایی و مکانیکی علف های هرز سویا (Glycin max L)

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 763-778

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ طاهر ارتق‌زاده؛ عباس بیابانی؛ علی‌ نخ‌زری مقدم


444. سودمندی کشت مخلوط کنجد-لوبیا چشم بلبلی در تیمارهای مختلف کودی

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 1039-1054

جاسم امینی فر؛ محمود رمرودی؛ محمد گلوی؛ غلامرضا محسن آبادی


446. عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiata) متاثر از کاربرد ورمی کمپوست و کود زیستی فسفات

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 529-540

محمد مهدی رحیمی؛ علیرضا هاشمی


447. اثر سالیسیلیک اسید و اتفن بر جوانه زنی بذر و رشد دانه‌رست گندم تحت تنش شوری

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 719-790

سهیلا شاکری؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ اکبر صفی پور افشار


448. هیومات پتاسیم عاملی برای کاهش زوال بذر گندم

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 1055-1070

علی تمجید؛ رضا شهریاری