تعداد مقالات: 448
101. توانایی آللوپاتیک عصاره آبی برگ هوری الیسوم (Berteroa incana) در مرحله روزت بر جوانه زنی بذر

دوره 6، 1(21) بهار، تابستان 1391، صفحه 27-36

حمید مدنی؛ ماهش آپادهایایا؛ گریگوری استاپس


102. بررسی کشت مخلوط نواری ذرت- لوبیا چیتی و ذرت- سویا

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 27-42

فرهاد فرح وش؛ علی رحمتی؛ فرهاد جعفری؛ حبیب امیرحلاجی


103. اثر کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود سبز (Pisum sativum L) در کشت دوم

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 25-36

سمیه اسلامی‌فرد؛ فرخ رحیم‌زاده خویی؛ فرهاد فرح وش


104. اثرتاریخ کاشت مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اردبیل

دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 21-34

عادل عبدایمانی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ داود حسن پناه؛ شهرام عزیزی


106. اثر تـراکم گیـاهی و کود نیتـروژن بر عملکـرد کمّی و کیفی ذرت علوفه ای در منطقه ی درگز

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 29-42

نسیم سعادت زاده؛ سیدمحسن نبوی کلات؛ رضا بهاری کاشانی


107. کاهش اثر تنش کم آبی با محلول پاشی هومات پتاسیم در ارقام سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L)

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 533-544

ابوالحسن حسینی؛ محمد باقر خورشیدی بنام؛ داود حسن پناه؛ فریبرز شکاری


108. ارزیابی همبستگی تعدادی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام جو لخت با عملکرد دانه

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 29-40

محمدرضا داداشی؛ عباسعلی نوری نیا؛ مرتضی عسگر؛ شهرام عزیزی چاخرچمن


110. واکنش لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان به شرایط کم آبی

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 27-40

ندا ظفر نادری؛ سعید اهری‌زاد؛ مهرداد یارنیا؛ سیدابوالقاسم محمدی


114. کشت مخلوط لگوم ها و ذرت با مصرف کود اوره

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 567-584

اسماعیل علی بخشی؛ محمد میرزاخانی


116. پاسخ سیب‌زمینی رقم کایزر (‏Solanum tuberosum cv. Kaiser‏) به منابع ‏مختلف کودی

دوره 11، 1(41) بهار، بهار 1396، صفحه 31-50

محمدرضا سعیدی؛ مهراب ‏ یادگاری


117. مطالعه برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک شاهی (Lepidium sativum L.) در سطوح آبیاری و آسکوربیک اسید

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 269-282

زهره اکبری؛ منصور فاضلی رستم پور؛ لاله ضیاابراهیمی؛ محمدرضا نارویی‌راد


118. شبیه‌سازی عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از مدل DSSAT

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 503-518

فرزاد پاک نژاد؛ شیدا معیری پور؛ فیاض آقایاری؛ محمدنبی ایلکایی


119. ارزیابی برخی ویژگیهای فیزیولوژیک ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش کم‌آبی و کاربرد براسینواستروئید

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 743-758

مهناز ظفری؛ علی عبادی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ محمد صدقی


120. بررسی اثر تنش خشکی و پرایمینگ بذر بر خصوصیات رویشی و زایشی بذر کرچک (Ricinus communisL.) رقم محلی اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1397

عبداله حسن زاده قورت تپه؛ سوران شرفی؛ سونیا عباسی


122. اثر باکتری های حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر ویژگی های فنولوژیک و فیزیولوژیک گندم در شرایط دیم

دوره 12، 2(46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 211-236

رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی؛ آنیتا یاقوتی پور


123. اثر تنش خشکی و خاکپوش کاه و کلش گندم بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک کنجد

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 393-410

جهانبخش بهزادنژاد؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ احمد آیین؛ علی مختصی بیدگلی


124. اثر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک و زراعی گوار (.Cyamopsis tetragonoloba L) تحت تنش خشکی

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 569-580

فرامرز چمنی؛ عنایت الله توحیدی نژاد؛ مهدی مهیجی


125. اثر انواع پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L)

دوره 13، 1(49) بهار، بهار 1398، صفحه 39-56

10.30495/jcep.2019.664836

عادل پدرام؛ مهدی تاج بخش؛ داریوش فتح الله طالقانی؛ مهدی قیاسی