نویسنده = مدینه بیژنی
تعداد مقالات: 2
1. واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا تحت تنش شوری

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 545-560

مدینه بیژنی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ مسلم حیدری؛ مهدی قنواتی


2. تاثیر تلقیح میکوریزایی بر برخی ویژگی‌های فیـزیولوژیکی و عملکرد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L) تحت تنش خشکی

دوره 9، 3(35) پاییز، پاییز 1394، صفحه 337-352

مدینه بیژنی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ محمدرضا اصغری پور؛ مسلم حیدری