نویسنده = آرش روزبهانی
تعداد مقالات: 3
3. تعیین برخی صفات مؤثر بر افزایش عملکرد ذرت با کاربرد کودهای زیستی در شرایط تنش کمبود آب

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 203-214

سیدمهدی حسینی؛ آرش روزبهانی؛ امین آزادی