نویسنده = علی عبادی
تعداد مقالات: 3
1. پیش تیمار بذر کنجد (Sesamum indicum L) با پرولیـن و اثربخشی آن بر جوانه زنی در دماهای متفاوت

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 509-528

نصیبه توکلی؛ علی عبادی؛ حوریه توکلی؛ پیام تیزفهم


2. نقش عناصر ریز مغذی آهن و روی در عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 177-190

الهام جم؛ علی عبادی؛ قاسم پرمون


3. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و روی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گل راعی

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 181-192

محمدرضا زاده اسفهلان؛ علی عبادی؛ نادر فرساد اختر