نویسنده = محمدجواد زارع
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه سیستم ریشه بذری و نابجای ارقام گندم نان و دوروم

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 477-492

رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی


2. اثر سایه اندازی بر برخی صفات مهم فیزیولوژیک در عدس

دوره 9، 1(33) بهار، بهار 1394، صفحه 109-122

فرشته دارابی؛ علی حاتمی؛ محمدجواد زارع؛ رحیم ناصری