نویسنده = یعقوب راعی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا در کشت مخلوط نواری گندم-کلزا تحت تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 437-450

راشین امیرمردفر؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ یعقوب راعی؛ صمد خاقانی نیا؛ روح اله امینی؛ سید حامد طباطباء وکیلی