نویسنده = سوران شرفی
تعداد مقالات: 3
1. اثر کود نیتروژنه بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و آنتی‌اکسیدانت گل همیشه بهار در رژیم‌های آبیاری

دوره 14، 2 (54) تابستان، تابستان 1399، صفحه 217-236

10.30495/jcep.2020.676139

افسانه پیرمانی؛ تورج میر محمودی؛ سوران شرفی؛ سامان یزدان ستا


2. اثر تنش خشکی و پرایمینگ بذر بر خصوصیات رویشی و زایشی بذر کرچک (Ricinus communis L.) رقم محلی اصفهان

دوره 12، 1(45) بهار، بهار 1397، صفحه 75-88

سونیا عباسی صدر؛ سوران شرفی؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه


3. نقش سوپرجاذب A200 بر عملکرد توتون بارلی 21 در تیمارهای آبیاری

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 483-498

مهرداد مولوی؛ سلیمان محمدی؛ سوران شرفی؛ اسماعیل نامور رضایی