نویسنده = ندا ظفرنادری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحمل خشکی لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 347-362

ندا ظفرنادری؛ سعید اهری زاد