نویسنده = محمود پوریوسف میاندوآب
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر محلول پاشی و پرایمینگ بذر با محرک های رشد بر عملکرد و میزان روغن دانه کتان Linum usitatissimum L

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 874-857

محمود پوریوسف میاندوآب؛ فرناز اسمعیل زاده


2. ارزیابی تحمل به خشکی اکوتیپ های شبدر یک ساله با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 375-394

شیرین نیکو؛ محمود پوریوسف میاندوآب؛ عبداله حسن زاده قورت تپه