نویسنده = بنیامین ترابی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی مدل‌‌‌های رگرسیونی برای توصیف واکنش جوانه‌زنی به دما در عدس (Lens culinaris Medik)

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 229-242

سمانه رهبان؛ قربانعلی رسام؛ بنیامین ترابی؛ اصغر خوشنود یزدی