نویسنده = سعید زهتاب سلماسی
تعداد مقالات: 2
1. اثر آبیاری با پساب کارخانه خمیرمایه بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد باقلا ( Vicia faba)

دوره 8، 1(29) بهار، بهار 1393، صفحه 29-40

لیلی گلچین؛ سعید زهتاب سلماسی؛ جلیل شفق کلوانق


2. ارزیابی کشت مخلوط سیب زمینی و لوبیا چیتی

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 111-126

علی نصراله زاده اصل؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ سعید زهتاب سلماسی؛ محمد مقدم؛ عزیز جوانشیر