نویسنده = ورهرام رشیدی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد ژنوتیپ های گندم پاییزه

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 447-460

بابک هوشمندی؛ ورهرام رشیدی


2. ارزیابی تحمل به تنش شوری و خشکی لاین های گندم دوروم تحت شرایط گلخانه‎ای

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 393-410

آزاده غربی؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا تاری‎نژاد؛ سمن چلبی یانی