نویسنده = بیتا سهیلی
تعداد مقالات: 3
1. تجزیه به عامل ها، پارامتر ارزش پایداریAMMI و روش گرافیکی GGE Bi-plot صفات کمّی و کیفی ژنوتیپ های سیب زمینی

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 731-748

داود حسن پناه؛ حسن حسن آبادی؛ امیراصلان حسین زاده؛ بیتا سهیلی؛ رئوف محمدی


3. نقشه پراکنش و تعیین ویژگی های اجتماع علف های هرز مزارع جو آبی استان اردبیل

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 389-404

بیتا سهیلی؛ مهدی مین باشی؛ داود حسن پناه؛ نسرین رزمی