نویسنده = ورهرام رشیدی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه عملکرد توده های بومی عدس ایرانی از نظر تحمل شرایط تنش خشکی پس از گلدهی

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 81-96

ورهرام رشیدی؛ سمن چلبی یانی؛ مهناز شریفی؛ ناصر عفت دوست


2. اثر منابع مختلف فسفر و باکتری های حل کننده آن بر آنالیز رشد ذرت هیبرید (704ksc)

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 53-64

سلیمان محمدی؛ لیمو هوشمند؛ حمدالله کاظمی اربط؛ ورهرام رشیدی؛ سونیا عارفی


3. توانایی کال‌زایی و باززایی در دو رقم پیاز سفید کاشان و قرمز ری با استفاده از کشت نوک ریشه در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 43-54

آیسان گوراوانچی؛ سیدعلی موسوی زاده؛ علی رضا مطلبی‌آذر؛ ورهرام رشیدی


4. ارزیابی پایداری عملکرد لاین های امید بخش برنج

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 109-120

معصومه نعمانی؛ ورهرام رشیدی؛ شاپور عبدالهی؛ حسین رحیم سروش


5. رابطه ی عملکرد روغن و دانه با صفات مورفولوژیک در هیبریدهای سینگل‌کراس آفتابگردان

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 17-28

علیرضا تاری نژاد؛ پریسا رمضانی؛ ورهرام رشیدی؛ مهدی غفاری


6. ارزیابی لاین های گندم دوروم بهاره برای تحمل به سرمای اول فصل از طریق کشت زودتر از موعد

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 53-64

ورهرام رشیدی؛ ناصر عفت دوست؛ عبدالرضا بیرون آرا؛ احمد بابازاده؛ لقا مقدسی