نویسنده = منصور فاضلی رستم پور
تعداد مقالات: 2
1. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز بامیه (.Abelmuschus esculentus L)

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 687-702

منصور فاضلی رستم پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ مرضیه کوچک شوشتری


2. مطالعه برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک شاهی (Lepidium sativum L.) در سطوح آبیاری و آسکوربیک اسید

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 269-282

زهره اکبری؛ منصور فاضلی رستم پور؛ لاله ضیاابراهیمی؛ محمدرضا نارویی‌راد