نویسنده = مسعود متین فر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مدیریت تلفیقی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای با تکیه بر کاهش دُز مصرف علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون

دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 83-96

مسعود متین فر؛ مهرداد متین فر؛ فرید لطفی ماوی؛ علیرضا شایسته نیا


2. اثرات کنترل شیمیایی علف های هرز در رژیم های آبیاری مختلف بر بیوماس علف های هرز و عملکرد گلرنگ

دوره 5، 1(17) بهار، بهار 1390، صفحه 53-64

مسعود متین فر؛ سعید سیف زاده؛ امیرحسین شیرانی راد؛ محمدعلی باغستانی؛ مهرداد متین فر