نویسنده = الناز فرج زاده معماری تبریزی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اکوفیزیولوژیک سه رقم ذرت (Zea mays L) در سطوح آبیاری و کاربرد سوپرجاذب

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 151-166

اللهیار حسن زاده؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی