نویسنده = معروف خلیلی
تعداد مقالات: 3
2. واکنش لاین های دابل هاپلوئید جو از نظر عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی به تنش خشکی

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 927-944

معروف خلیلی؛ سعید اهری زاد؛ علیرضا پورابوقداره


3. ارزیابی لاین های هاپلوئید مضاعف شده جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش کم‌آبی

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 139-150

سمیرا اقبالی؛ سعید اهری زاد؛ مهرداد یارنیا؛ معروف خلیلی