نویسنده = متین جامی معینی
تعداد مقالات: 2
1. واکنش هیبریدهای ذرت (Zea mays L.) با گروه‌های مختلف رسیدگی به مقادیر کاهش یافته علف‌کش نیکوسولفورن

دوره 13، 2(50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 341-358

ایرج روکی؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی


2. نقش دفعات وجین بر میزان کاهش مصرف علف‌کش در چغندرقند

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 667-684

محمد نوبخت علیزاده سبزواری؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی