نویسنده = عبدالرزاق دانش شهرکی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات باکتریهای محرک رشد و سطوح آبیاری بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد کتان روغنی (Linum usitatissimum L.)

دوره 13، 2(50) تابستان، تیر 1398، صفحه 231-250

10.30495/jcep.2019.666250

ساناز رجبی‌خمسه؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ محمد رفیعی‌الحسینی؛ کرامت‌الله سعیدی؛ مهدی قبادی‌نیا


2. اثر تنش کمبود آب و تیمار بیولوژیک بذر بر شاخص‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی مخلصه (Tanacetum persicum (Boiss.) Mozaff)

دوره 12، 3(47) پاییز، آبان 1397، صفحه 411-426

فاطمه بهمۀ؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ زهرا لری گوئینی؛ مهدی قبادی نیا