نویسنده = حسن نورافکن
تعداد مقالات: 3
3. اثر ورمی کمپوست و کود مایع جلبک دریایی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L)

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 891-906

میلاد حیدری؛ امیرمحمد دانشیان مقدم؛ حسن نورافکن