نویسنده = محمدنبی ایلکایی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه فراتحلیلی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در ایران

دوره 14، 2 (54) تابستان، تابستان 1399، صفحه 157-172

10.30495/jcep.2020.676136

آزاده رزجی؛ فرزاد پاک‌نژاد؛ مریم معرفی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ محمدنبی ایلکایی


2. شبیه‌سازی عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از مدل DSSAT

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 503-518

فرزاد پاک نژاد؛ شیدا معیری پور؛ فیاض آقایاری؛ محمدنبی ایلکایی