نویسنده = مرضیه کوچک شوشتری
تعداد مقالات: 1
1. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز بامیه (.Abelmuschus esculentus L)

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 687-702

منصور فاضلی رستم پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ مرضیه کوچک شوشتری