نویسنده = قربان دیده باز مغانلو
تعداد مقالات: 2
1. اثرتداخل تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس 704

دوره 13، 1(49) بهار، بهار 1398، صفحه 139-152

10.30495/jcep.2019.664845

قربان دیده باز مغانلو؛ مهدی جودی؛ احمد توبه؛ پرویز شریفی زیوه؛ محمدرضا شیری


2. دوره بحرانی کنترل علف های هرز در کشت دوم ذرت (Zea mays L.) در منطقه مغان

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 513-524

صابر عالی؛ قربان دیده باز مغانلو؛ فرید گل زردی