کلیدواژه‌ها = GPS
تعداد مقالات: 2
2. نقشه پراکنش و تعیین ویژگی های اجتماع علف های هرز مزارع جو آبی استان اردبیل

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 389-404

بیتا سهیلی؛ مهدی مین باشی؛ داود حسن پناه؛ نسرین رزمی