کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 67
26. اثرات محلول پاشی گوگرد، نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد کرچک در شرایط کمبود آب

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 323-336

مجید موسوی؛ امیررضا صادقی بختوری؛ بهمن پاسبان اسلام؛ سمیرا سامع اندابجدید؛ حمید محمدی


30. تأثیر قارچ تریکودرما هارزیانوم (Trichoderma harzianum) و کادمیوم بر شاخص تحمل و عملکرد جو (Hordeum vulgare L)

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 465-482

فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی بهمنیار؛ محمدعلی تاجیک


31. نیاز حرارتی و پاسخ هیبریدهای ذرت به تاریخ کاشت های مختلف در اصفهان

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 121-136

پروانه وفا؛ مهرشاد براری؛ همایون دارخال؛ رحیم ناصری


32. رقابت لاین های تریتیکاله در تراکم های مختلف یولاف وحشی

دوره 8، 1(29) بهار، بهار 1393، صفحه 17-28

مجید نجاری صادقی؛ بهرام میرشکاری؛ امیرهوشنگ حسین زاده مقبلی؛ سحر باصرکوچه باغ


33. ارزیابی کارآیی مصرف نور و نیتروژن در گندم (Triticum aestivum) تحت سطوح آبیاری و کود نیتروژنه

دوره 8، 1(29) بهار، بهار 1393، صفحه 41-56

احمد قنبری؛ براتعلی فاخری؛ ابراهیم امیری؛ ابوالفضل توسلی


35. اثر آبیاری با پساب کارخانه خمیرمایه بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد باقلا ( Vicia faba)

دوره 8، 1(29) بهار، بهار 1393، صفحه 29-40

لیلی گلچین؛ سعید زهتاب سلماسی؛ جلیل شفق کلوانق


36. تأثیر دوره تداخل علف های هرز بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد پیاز

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 431-442

عمر رسول زاده؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ روح اله امینی؛ صاحبعلی بلندنظر؛ حبیب دواتی کاظم نیا


37. اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی دو توده سیاه دانه (Nigella sativa)

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 373-392

آزاده واثقی؛ احمد قنبری؛ مصطفی حیدری؛ سعید دوازده امامی


39. اثر کود زیستی فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 704 در شرایط تنش کم آبی

دوره 7، 3(27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 277-286

فاطمه میرشکاری؛ پریسا ناظری؛ مجتبی میرآخوری؛ نعیم جمشیدی؛ مهدی غفاری؛ امیرحسین مرکزی


40. کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه در ارقام گندم دوروم

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 129-146

صادق آزادی؛ سیدعطااله سیادت؛ رحیم ناصری؛ عباس سلیمانی فرد؛ امیر میرزایی


41. ارزیابی واکنش عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ های ارزن نسبت به قطع آبیاری در مرحله گلدهی

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 115-128

آزیتا نخعی؛ محمدرضا عباسی؛ الیاس آرزمجو


42. ارزیابی عملکرد و صفات زراعی جو و شبدر برسیم در کشت های خالص و مخلوط

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 229-240

سلیمان محمدی؛ نبی خلیلی اقدم؛ احمد خوش نژاد؛ محمد پوریوسف؛ نادر جلیل نژاد


43. اثر قارچ مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم

دوره 6، 3(23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 265-278

احمد مهربان؛ سید محسن موسوی نیک؛ ابوالفضل توسلی


44. اثرکود اوره، یاشیل و نیتراژین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی

دوره 6، 3(23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 235-248

المیرا آقاعلیپور؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ علیرضا عیوضی


45. اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از تجزیه علیت

دوره 6، 3(23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 339-352

یاسر مومنی قزلعاشق؛ حسن منیری فر


46. اثر سطوح مختلف تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 704

دوره 6، 3(23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 279-288

شیما سپاسی؛ کیومرث کلارستاقی؛ حسین ابراهیمی


47. بررسی عملکرد و شاخص های ارزیابی تنش در ژنوتیپ های پیشرفته جو تحت تنش خشکی انتهای فصل

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 171-184

حمید تجلی؛ سید غلامرضا موسوی؛ الیاس آرزمجو


48. اثر کاربرد ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد بذر و اجزای عملکرد ریحان (Ocimum basilicum L)

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 157-170

علیرضا رضایی مؤدب؛ سیدمحسن نبوی کلات


49. ارزیابی کشت مخلوط سیب زمینی و لوبیا چیتی

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 111-126

علی نصراله زاده اصل؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ سعید زهتاب سلماسی؛ محمد مقدم؛ عزیز جوانشیر


50. کارآیی علف کش جدید مایسترادی (فورام سولفورون + یدوسولفورون) در کنترل علف های هرز مزارع ذرت

دوره 6، 1(21) بهار، تابستان 1391، صفحه 57-68

جمشید عبدی؛ محمدعلی باغستانی؛ علی خورگامی؛ پیمان ثابتی