کلیدواژه‌ها = پروتئین
تعداد مقالات: 10
2. اثر کاربرد برگی عنصر روی بر عملکرد کمّی و کیفی گندم دیم در شهرستان هشترود

دوره 13، 4(52)زمستان، زمستان 1398، صفحه 571-588

10.30495/jcep.2020.671174

اسماعیل کریمی اصل؛ بهرام میرشکاری؛ عزت اله اسفندیاری؛ فرهاد فرح وش؛ ابراهیم خلیلوند بهروزیار


3. اثر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی بر صفات کیفی و عملکرد یونجه (Medicago sativa L.) توده بمی در کرمان

دوره 13، 2(50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 305-320

10.30495/jcep.2019.666254

حجت صفری کمال آبادی؛ علیرضا ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ امین باقی‌زاده


5. پاسخ عملکردها و صفات زراعی پنج رقم ارزن دانه‌ای به تاریخ کاشت

دوره 13، 1(49) بهار، بهار 1398، صفحه 121-138

10.30495/jcep.2019.664843

مهناز غفاری؛ سیدغلامرضا موسوی؛ محمدجواد ثقه الاسلامی؛ حامد جوادی


6. مقایسه عملکرد ماش (Vigna radiate L.) در شرایط تغذیه شیمیایی، زیستی و تلفیقی در نظام های خاک ورزی

دوره 13، 1(49) بهار، بهار 1398، صفحه 87-102

10.30495/jcep.2019.664839

فاخر کردونی؛ صادق بهامین؛ بهروز خلیل طهماسبی؛ سیدحسین قویم ساداتی؛ سید اسماعیل وحدانی


8. پیش تیمار بذر کنجد (Sesamum indicum L) با پرولیـن و اثربخشی آن بر جوانه زنی در دماهای متفاوت

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 509-528

نصیبه توکلی؛ علی عبادی؛ حوریه توکلی؛ پیام تیزفهم


9. اثر پرایمینگ بذر با سدیم اسکوربات بر جوانه زنی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی کنجد (Sesamum indicum) در دماهای مختلف

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 675-690

پیام تیزفهم؛ علی عبادی؛ حوریه توکلی؛ نصیبه توکلی


10. نیاز حرارتی و پاسخ هیبریدهای ذرت به تاریخ کاشت های مختلف در اصفهان

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 121-136

پروانه وفا؛ مهرشاد براری؛ همایون دارخال؛ رحیم ناصری