کلیدواژه‌ها = تنش آبی
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) تحت شرایط آبیاری با استفاده از دو مدل AquaCrop و Cropsyst

دوره 13، 2(50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 287-304

10.30495/jcep.2019.666253

محمدعلی انصاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


3. واکنش برخی از ژنوتیپ های سورگوم دانه ای به تنش کمبود آب

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 1-14

سعید اهری زاد؛ صبا شهبازی؛ سیدابوالقاسم محمدی؛ عزیز فومن اجیرلو؛ مجید نوروزی