کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
تعداد مقالات: 4
1. اثر تنش کمبود آب و تیمار بیولوژیک بذر بر شاخص‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی مخلصه (Tanacetum persicum (Boiss.) Mozaff)

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 411-426

فاطمه بهمۀ؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ زهرا لری گوئینی؛ مهدی قبادی نیا


2. عملکرد نخود (Cicer arietinum) در کشت مخلوط با زیره سبز (Cuminum cyminum) تحت تاثیر تاریخ‌های کشت

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 399-412

وحید قهرمانی قلعه جق؛ محمدتقی ناصری پور یزدی؛ رضا کمائی


3. اثر کاربرد ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد بذر و اجزای عملکرد ریحان (Ocimum basilicum L)

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 157-170

علیرضا رضایی مؤدب؛ سیدمحسن نبوی کلات