کلیدواژه‌ها = عملکرد بیولوژیک
تعداد مقالات: 4
1. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز بامیه (.Abelmuschus esculentus L)

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 687-702

منصور فاضلی رستم پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ مرضیه کوچک شوشتری


2. بررسی عملکرد و صفات فیزیولوژیکی و فنولوژیکی مرتبط با آن در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.)

دوره 12، 2(46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 317-336

عباس فروغی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی؛ قربانعلی رسام


4. اثر باکتری های محرک رشد بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه هیبریدهای ذرت (Zea mays L)

دوره 7، 1(25) بهار، بهار 1392، صفحه 71-90

عباس سلیمانی فرد؛ هوشنگ ناصری راد؛ رحیم ناصری؛ عیسی پیری