کلیدواژه‌ها = تنش شوری
تعداد مقالات: 8
1. اثر تنش شوری بر تنظیم کننده های اسمزی، عملکرد و اسانس توده های محلی زنیان (Trachyspermum ammi L.)

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 519-530

عیسی پیری؛ موسی کشته گر؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان


2. ارزیابی عملکرد رزماری (Rosmarinus officinalis L) با سطوح کود دامی تحت شرایط تنش شوری

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 959-974

عیسی پیری؛ عباس هراتی؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان


7. اثر سالیسیلیک اسید بر برخی واکنش های فیزیولوژیک گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) تحت تنش شوری

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 215-228

امین پسندی پور؛ حسن فرح بخش؛ مهری صفاری؛ بتول کرامت


8. اثر کاربرد سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L)

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 415-428

کوروش اسکندری زنجانی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ امین مرادی اقدم؛ توفیق طاهرخانی