کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 77
1. اثر محلول پاشی و مصرف خاکی نانوذرات کیتوزان بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1397

فریده بهبودی؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ محمد زمان کسایی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی سروش زاده


2. بهبـود خصـوصیات فیـزیـولـوژیکی و زراعـی کلــزای پاییــزه ( .Brassica napus L) با کاربرد نانو‌سلنیوم

دوره 15، 3 (59) پاییز، پاییز 1400، صفحه 299-316

10.30495/jcep.2021.687014

غلام بهزاد؛ پریسا شیخ زاده؛ ناصر زارع؛ میترا رستمی


3. اثر پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و پروتئین دانه در سه رقم گندم (Triticum aestivum L) دیم

دوره 15، 3 (59) پاییز، پاییز 1400، صفحه 341-362

10.30495/jcep.2021.687067

کیانوش صفری؛ یوسف سهرابی؛ عادل سی‌وسه مرده؛ شهریار ساسانی


4. اثر مقادیر بیوچار و اسیدهیومیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L) هیبرید سینگل‌کراس 704 تحت تنش کمبود آب

دوره 15، 2 (58) تابستان، تابستان 1400، صفحه 171-192

10.30495/jcep.2021.683381

ارمغان چرخاب؛ مانی مجدم؛ شهرام لک؛ طیب ساکی نژاد؛ محمدرضا دادنیا


5. ارزیابی واکنش ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به تاریخ‌های کاشت تاخیری

دوره 15، 2 (58) تابستان، تابستان 1400، صفحه 251-264

10.30495/jcep.2021.683385

اسداله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضایی زاد؛ اشکان عسگری؛ امیرحسین شیرانی راد


6. اثر کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دانه کینوا (.Chenopodium quinoa Willd)

دوره 15، 1 (57) بهار، بهار 1400، صفحه 57-72

10.30495/jcep.2021.681006

حسین عبداله‌پور؛ عنایت‌اله توحیدی‌نژاد؛ امین پسندی‌پور


7. شاخص‌های تحمل تنش خشکی در ارقام جدید کلزا (.Brassica napus L) در شرایط کاشت تأخیری

دوره 15، 1 (57) بهار، بهار 1400، صفحه 73-90

10.30495/jcep.2021.681007

علی‌اکبر شفیقی؛ محمدرضا اردکانی؛ امیرحسین شیرانی‌راد؛ مجتبی علوی فاضل؛ فرناز رفیعی


8. بررسی فتوسنتز، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در پاسخ به تنش توأم شوری و خشکی در مرحله رشد رویشی

دوره 15، 1 (57) بهار، بهار 1400، صفحه 91-108

10.30495/jcep.2021.681008

مرضیه اسماعیل‌زاده؛ حسین بابازاده؛ هرمزد نقوی؛ علی صارمی؛ غلامحسین شیراسماعیلی


10. تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط کشت تاخیری و مرسوم

دوره 14، 4 (56) زمستان، زمستان 1399، صفحه 519-534

10.30495/jcep.2021.679978

سیدمحمدرضا طباطبایی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ قربان نورمحمدی؛ فرخ درویش


11. تعیین شاخص های تحمل به خشکی تعدادی از ژنوتیپ های منتخب برنج تحت تنش خشکی در مرحله گلدهی

دوره 14، 3 (55) پاییز، پاییز 1399، صفحه 311-324

10.30495/jcep.2020.679064

زینب هروی زاده؛ مرتضی سام دلیری؛ مرتضی مبلغی؛ امیرعباس موسوی؛ مجتبی نشائی مقدم


12. اثر کودهای زیستی میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات کمّی و کیفی ارقام کلزا (Brassica napus L)

دوره 14، 3 (55) پاییز، پاییز 1399، صفحه 361-380

10.30495/jcep.2020.679068

زینب امان الهی بهاروند؛ مرتضی سیاوشی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح آملی؛ مسعود رفیعی


13. تأثیرمحلول‏پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تنش‏ کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی

دوره 14، 2 (54) تابستان، تابستان 1399، صفحه 173-192

10.30495/jcep.2020.676137

وحیده بیاره؛ فرید شکاری؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین؛ اسماعیل حدیدی


14. بررسی پاسخ برخی از ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به تغییرات تراکم بوته

دوره 14، 2 (54) تابستان، تابستان 1399، صفحه 293-310

10.30495/jcep.2020.676144

کژال پیرظهیری؛ همایون کانونی؛ اسعد رخزادی


17. صفات مرتبط با تبادلات گازی برگ، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) تحت تاثیر تراکم کاشت

دوره 13، 3(51)پاییز، پاییز 1398، صفحه 431-446

10.30495/jcep.2019.669714

رضا حسینی پور؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ محمدرضا مهرور؛ سعید سیف‌زاده


18. تأثیر کاربرد گوگرد و ورمی‌کمپوست بر برخی صفات زراعی و عملکرد سویا (Glycine max L.) رقم هابیت

دوره 13، 3(51)پاییز، پاییز 1398، صفحه 447-460

10.30495/jcep.2019.669715

سمیه شهروسوند؛ حمیدرضا عیسوند؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ محمد فیضیان


21. ارزیابی نقش سولفات پتاسیم و کلات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط تنش قطع آبیاری

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 599-614

سعیدرضا یعقوبی؛ آرش روزبهانی؛ محمدرضا اخوان محسنی


22. اثر تنش خشکی و خاکپوش کاه و کلش گندم بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک کنجد

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 393-410

جهانبخش بهزادنژاد؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ احمد آیین؛ علی مختصی بیدگلی


23. اثر محلول پاشی آهن بر رشد، میزان گره زایی و عملکرد کمّی و کیفی نخود (Cicer arietinum) در همدان

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 427-444

جواد حمزه ئی؛ سیدمحسن سیدی؛ افشار آزادبخت؛ ایوب فصاحت


24. اثر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک با کاهش کود نیتروژن بر عملکرد کیفی و کمّی برنج

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 445-460

نوراله خیری؛ یوسف نیک نژاد؛ مریم عباسعلی‌پور


25. اثر باکتری های حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر ویژگی های فنولوژیک و فیزیولوژیک گندم در شرایط دیم

دوره 12، 2(46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 211-236

رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی؛ آنیتا یاقوتی پور