کلیدواژه‌ها = سیب زمینی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی صفات زراعی و پایداری عملکرد تعدادی از ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 12، 1(45) بهار، خرداد 1397، صفحه 153-170

مینا مقدس‌زاده؛ رسول اصغری زکریا؛ داود حسن پناه؛ ناصر زارع


2. شناسایی ژن مقاومت به ویروس Y در ژنوتیپ های سیب زمینی (Solanum tuberosum L) و ارتباط آن با عملکرد غده قابل فروش

دوره 10، 3(39) پاییز، آبان 1395، صفحه 749-762

حسن حسن آبادی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ سیدعلی پیغمبری؛ محمدرضا نقوی؛ اکبر دیزجی


3. اثر روش های مصرف کودهای آلی و شیمیایی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد غده سیب زمینی

دوره 9، 3(35) پاییز، آبان 1394، صفحه 417-428

فرناز منقش؛ عباس ملکی؛ حیدر ذوالنوریان


6. اثر سطوح مختلف دامینوزاید بر مینی تیوبرهای تولیدی 5 رقم سیب زمینی از طریق کشت بافت در شرایط گلخانه ای

دوره 7، 1(25) بهار، خرداد 1392، صفحه 31-46

مهدی سلیمانی اقدم؛ مصطفی ولی زاده؛ علی اکبر ایمانی؛ داود حسن پناه؛ شهرام عزیزی


7. اثرتاریخ کاشت مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اردبیل

دوره 5، 2(18) تابستان، شهریور 1390، صفحه 21-34

عادل عبدایمانی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ داود حسن پناه؛ شهرام عزیزی