کلیدواژه‌ها = سولفات روی
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و روی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گل راعی

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 181-192

محمدرضا زاده اسفهلان؛ علی عبادی؛ نادر فرساد اختر


3. اثر آبیاری و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در اراک

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 43-52

وحید برزآبادی؛ ایمان فراهانی