کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 15
1. تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و محتوای عناصر ریزمغذی برنج قهوه‌ای و سفید دو رقم هاشمی و گیلانه

دوره 15، 2 (58) تابستان، تابستان 1400، صفحه 193-210

10.30495/jcep.2021.683382

سجاد عیسی‌پور نخجیری؛ مجید عاشوری؛ سید مصطفی صادقی؛ ناصر محمدیان روشن؛ مجتبی رضایی


2. اثر نانوکودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد دو رقم برنج (.Oryza sativa L)

دوره 15، 1 (57) بهار، بهار 1400، صفحه 37-56

10.30495/jcep.2021.681005

سیدتقی ساداتی ولوجائی؛ یوسف نیک‌نژاد؛ هرمز فلاح؛ داوود براری تاری


3. اثر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک با کاهش کود نیتروژن بر عملکرد کیفی و کمّی برنج

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 445-460

نوراله خیری؛ یوسف نیک نژاد؛ مریم عباسعلی‌پور


5. اثر باقیمانده کودهای نیتروژن و فسفر در مزرعه باقلا بر عملکرد در سیستم کشت باقلا- برنج در گیلان

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 383-398

عباس شهدی کومله؛ لیلا صادق کسمائی؛ محمد ربیعی؛ مریم فروغی


6. بررسی اثرات تاریخ کاشت و ارقام برنج بر آناتومی پدانکل و عملکرد دانه در شرایط اقلیمی خوزستان

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 975-990

عبدالعلی گیلانی؛ عطاءاله سیادت؛ سامی جلالی؛ کاوه لیموچی


7. تعیین زمان مناسب نشاکاری برنج (Oryza sativa L) رقم طارم محلی در کشت دوم در مازندران

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 991-1006

مجید اسماعیل زاده؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح آملی؛ نوراله خیری


12. مدیریت تلفیقی مکانیکی-شیمیایی کنترل علف های هرز سوروف (Echinochloa crus–galli L) و اویارسلام (Cyperus diformis L) در برنج

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 441-454

سبحان محضری؛ محمدعلی باغستانی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ مرتضی نصیری؛ محسن عمرانی


13. مطالعه خصوصیات زراعی و شاخص های فیزیولوژیک رشد در ارقام برنج با فواصل مختلف کاشت در غرب مازندران

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 37-52

صالح محمدی؛ داود حبیبی؛ علی کاشانی؛ فرزاد پاک نژاد؛ سعید بخشی پور؛ محمدرضا اردکانی


14. ارزیابی پایداری عملکرد لاین های امید بخش برنج

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 109-120

معصومه نعمانی؛ ورهرام رشیدی؛ شاپور عبدالهی؛ حسین رحیم سروش