کلیدواژه‌ها = شوری
تعداد مقالات: 9
2. ارزیابی امکان کشت برخی از گونه‌های علوفه‌ای لوپن در دشت تبریز

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 685-696

حسن منیری فر؛ بهمن پاسبان اسلام


3. بررسی رشد و برخی صفات فیزیولوژیکی مرزه (‏Satureja hortensis L.‎‏) ‏تحت تنش شوری

دوره 11، 1(41) بهار، بهار 1396، صفحه 99-110

لمیا وجودی مهربانی؛ محمدباقر حسن‎‌‎پور اقدم؛ رعنا ولیزاده کامران


5. اثر سالیسیلیک اسید و اتفن بر جوانه زنی بذر و رشد دانه‌رست گندم تحت تنش شوری

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 719-790

سهیلا شاکری؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ اکبر صفی پور افشار


6. ارزیابی ژنوتیپ های چغندرقند و روابط بین صفات تحت تنش شوری

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 243-258

بیتا بشیری؛ تورج میر محمودی؛ کیوان فتوحی