کلیدواژه‌ها = گیاه دارویی
تعداد مقالات: 3
1. اثر ورمی کمپوست و کود مایع جلبک دریایی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L)

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 891-906

میلاد حیدری؛ امیرمحمد دانشیان مقدم؛ حسن نورافکن


2. واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا تحت تنش شوری

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 545-560

مدینه بیژنی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ مسلم حیدری؛ مهدی قنواتی


3. تاثیر تلقیح میکوریزایی بر برخی ویژگی‌های فیـزیولوژیکی و عملکرد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L) تحت تنش خشکی

دوره 9، 3(35) پاییز، پاییز 1394، صفحه 337-352

مدینه بیژنی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ محمدرضا اصغری پور؛ مسلم حیدری