کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه فراتحلیلی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در ایران

دوره 14، 2 (54) تابستان، تابستان 1399، صفحه 157-172

10.30495/jcep.2020.676136

آزاده رزجی؛ فرزاد پاک‌نژاد؛ مریم معرفی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ محمدنبی ایلکایی


3. هیومات پتاسیم عاملی برای کاهش زوال بذر گندم

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 1055-1070

علی تمجید؛ رضا شهریاری


5. ارزیابی مدل‌‌‌های رگرسیونی برای توصیف واکنش جوانه‌زنی به دما در عدس (Lens culinaris Medik)

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 229-242

سمانه رهبان؛ قربانعلی رسام؛ بنیامین ترابی؛ اصغر خوشنود یزدی


6. اثر تنش اسمزی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور دو گیاه دارویی

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 97-110

حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی