کلیدواژه‌ها = ذرت شیرین
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر محلول‌پاشی آهن و روی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین

دوره 12، 2(46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 287-302

افسانه یوسف پور؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی


2. اثر الگوی کاشت بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام ذرت شیرین و یک رقم فوق شیرین (Zea mays L. var. saccarata)

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 377-388

آتنا رحمانی؛ مجید نصراله الحسینی؛ سعید خاوری خراسانی؛ ابوالقاسم خلیلی طرقبه


3. بررسی تولید بهاره ذرت شیرین (Zea mays var saccharata) در تاریخ‌های مختلف کاشت با استفاده از کشت زیر پلاستیک در منطقه گچساران

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 201-218

هوشنگ نارکی؛ هوشنگ فرجی؛ محسن موحدی دهنوی؛ سید کرامت دیدگاه