کلیدواژه‌ها = وزن هزار دانه
تعداد مقالات: 3
2. رقابت لاین های تریتیکاله در تراکم های مختلف یولاف وحشی

دوره 8، 1(29) بهار، بهار 1393، صفحه 17-28

مجید نجاری صادقی؛ بهرام میرشکاری؛ امیرهوشنگ حسین زاده مقبلی؛ سحر باصرکوچه باغ


3. ارزیابی ﮊنوتیپ های گندم نان تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی از نظر عملکرد دانه و اجزای آن در منطقه مراغه

دوره 6، 3(23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 289-302

الهام مقتدر؛ مظفر روستایی؛ علی فرامرزی؛ جعفر جعفرزاده؛ رقیه دست بری؛ رسول اسلامی؛ محمدباقر خورشیدی بنام