کلیدواژه‌ها = لوبیا
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا تحت تنش کمبود آب

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 231-242

نظام آرمند؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی


2. اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و تعدادی از صفات فیزیولوژیک لوبیا

دوره 7، 1(25) بهار، بهار 1392، صفحه 17-30

مجتبی میرآخوری؛ فرزاد پاک نژاد؛ یاسر ریحانی؛ پریسا ناظری؛ فرهود یگانه پور؛ نعیم جمشیدی؛ مهدی غفاری


3. بررسی کشت مخلوط نواری ذرت- لوبیا چیتی و ذرت- سویا

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 27-42

فرهاد فرح وش؛ علی رحمتی؛ فرهاد جعفری؛ حبیب امیرحلاجی