کلیدواژه‌ها = گندم دوروم
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تحمل به تنش خشکی در لاین‌های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (SIIG)

دوره 14، 1(53)بهار، بهار 1399، صفحه 45-62

10.30495/jcep.2020.671640

سحر تعدیلی؛ علی اصغری؛ رحمت‌الله کریمی‌زاده؛ امید سفالیان؛ حمید‌رضا محمددوست چمن‌آباد


2. تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم دوروم از نظر صفات زراعی تحت شرایط دیم

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 469-478

عباس سلیمانی فرد؛ رحیم ناصری


3. ارزیابی تحمل به تنش شوری و خشکی لاین های گندم دوروم تحت شرایط گلخانه‎ای

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 393-410

آزاده غربی؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا تاری‎نژاد؛ سمن چلبی یانی


4. تنوع صفات فنولوژیک و مورفولوژیک در برخی از لاین های امید بخش گندم دوروم (Triticum turgidum L. var. durum)

دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 1-12

سعید آذرمگین؛ حمداله کاظمی اربط؛ حسین زینلی