کلیدواژه‌ها = مازندران
تعداد مقالات: 2
1. پاسخ سه ژنوتیپ گندم (.Triticum aestivum L) به کود زیستی فلاویت و گوگرد در استان مازندران

دوره 15، 1 (57) بهار، بهار 1400، صفحه 21-38

10.30495/jcep.2021.681004

علی جباری؛ ناصر لطیفی؛ مجتبی محمودی؛ ابوالفضل فرجی؛ محمدرضا داداشی


2. تعیین زمان مناسب نشاکاری برنج (Oryza sativa L) رقم طارم محلی در کشت دوم در مازندران

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 991-1006

مجید اسماعیل زاده؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح آملی؛ نوراله خیری