کلیدواژه‌ها = قطع آبیاری
تعداد مقالات: 5
1. عکس العمل صفات فیزیولوژیکی و عملکرد ژنوتیپ های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L) تحت تاثیر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشدی

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 213-224

شادی سادات مهاجرانی؛ مجتبی علوی فاضل؛ حمید مدنی؛ شهرام لک؛ عادل مدحج


2. ارزیابی واکنش عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ های ارزن نسبت به قطع آبیاری در مرحله گلدهی

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 115-128

آزیتا نخعی؛ محمدرضا عباسی؛ الیاس آرزمجو


3. ارزیابی 20 ژنوتیپ جو در شرایط خشکی انتهای فصل

دوره 7، 1(25) بهار، بهار 1392، صفحه 91-104

حمید تجلی؛ سیدغلامرضا موسوی؛ رضا برادران؛ محمدحسین صابری؛ الیاس آرزمجو


4. اثر تنش خشکی و مصرف کودهای زیستی نیتروژن‌دار و مراحل مختلف زیستی تکاملی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای هیبرید SC 704

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 365-376

مهسا اشکاوند؛ محسن رشدی؛ جواد خلیلی محله؛ فرزاد جلیلی؛ آرش حسین پور


5. اثرات کنترل شیمیایی علف های هرز در رژیم های آبیاری مختلف بر بیوماس علف های هرز و عملکرد گلرنگ

دوره 5، 1(17) بهار، بهار 1390، صفحه 53-64

مسعود متین فر؛ سعید سیف زاده؛ امیرحسین شیرانی راد؛ محمدعلی باغستانی؛ مهرداد متین فر