کلیدواژه‌ها = فتوسنتز
تعداد مقالات: 5
1. واکنش شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ذرت دانه‌ای (.Zea mays L) به مصرف عناصر روی و آهن در شرایط قطع آبیاری

دوره 15، 4 (60) زمستان، بهمن 1400، صفحه 515-534

10.30495/jcep.2022.689804

مجتبی افشاری؛ احمد نادری؛ مانی مجدم؛ شهرام لک؛ مجتبی علوی فاضل


2. اثر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کینوا (Chenopodium quinoa willd)

دوره 15، 3 (59) پاییز، آبان 1400، صفحه 317-340

10.30495/jcep.2021.687066

مهسا منصوری؛ مجتبی علوی فاضل؛ عبدالعلی گیلانی؛ شهرام لک؛ مانی مجدم


4. اثرات باکتریهای محرک رشد و سطوح آبیاری بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد کتان روغنی (Linum usitatissimum L.)

دوره 13، 2(50) تابستان، تیر 1398، صفحه 231-250

10.30495/jcep.2019.666250

ساناز رجبی‌خمسه؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ محمد رفیعی‌الحسینی؛ کرامت‌الله سعیدی؛ مهدی قبادی‌نیا


5. اثر محلول پاشی و مصرف خاکی نانوذرات کیتوزان بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش خشکی

دوره 12، 1(45) بهار، خرداد 1397، صفحه 37-56

فریده بهبودی؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ محمد زمان کسایی؛ سیدعلی محمد مدرس ثانوی؛ علی سروش زاده