کلیدواژه‌ها = فراوانی
تعداد مقالات: 2
1. ‏ ارزیابی تنوع‌گونه‌ای و شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز مزارع دیم نخود (‏Cicer ‎arientinum L.‎‏) در استان کرمانشاه

دوره 11، 1(41) بهار، بهار 1396، صفحه 143-162

ایرج نصرتی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ روح اله امینی؛ محمدرضا شکیبا